Księgowość Usługowa

KANCELARIA
GOSPODARCZO-RACHUNKOWA

  • Pełna obsługa ksiąg handlowych dla osób fizycznych i prawnych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji podatkowej
  • ewidencja VAT
  • sporządzanie listy płac i rozliczeń z ZUS
  • sporządzanie wszelkich rodzajów deklaracji wymaganych ustawami
  • sporządzanie zobowiązan finansowych wymaganych ustawą o rachunkowości
  • reprezentowanie podatnika przed Urzędem skarbowym i innymi urzędami w zakresie umocowania
  • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dla potrzeb GUS
  • sporządzanie na potrzeby wewnętrze firmy lub ich organów statutowych wszelkiego rodzaju analiz i sprawozdań ekonomiczno-finansowych
  • konsultacje w zakresie rachunkowości, w tym opracowanioe Zakładowego Planu Kont i Polityki Rachunkowości, optymalizowanie rozwiązań ewidencyjnych według potrzeb informacyjnych, doradztwo księgowe
  • doradztwo gospodarcze z uwzględnieniem optymalizacji podatkowej